Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam událostí těchto let

30. 11. 2009
 

Od roku 1886 do roku 1918

Rok 1886

Byla postavena zvonička a zasazeny čtyři lípy okolo ní.

Rok 1893

Na schůzi odsouhlaseno – kácení obecního lesa, zavázání na vymáhání dluhů, pojištění obecního domku na 200 zlatých, zamezení kopání podél cest a na návsi,

Nejspíše byla v tomoto roce i opravena zvonička, spraven kanál a obecní studna

Rok 1895

Provedeno poopravení studny

Rok 1896

Ant. Honc se vzdal členství a dosavadní starosta Václav Hoke se vzdal funkce. Na jeho místo nastoupil Václav Tlamicha, členové výboru – V. Vach a František Kulhánek č. 32, na funkci prvního radního nastoupil V. Honc.

Rok 1867

Žádost Kališť o společné vydání 105 zl. 22 kr.

Rok 1898

Honc se stal starostou, dále předsedou V. Vach, členové volební komise – V. Honc, V. Tlamicha, 1. radní V. Matys hlídání hajným Čermákem část obecního lesa v Hlavičkách, dražba pastviny 31.7. 1898 – pouze pro Lensedské.

Byl dán příkaz k rozorání pastvin „za horou“ od okresního hejtmanství na Žižkově

Rok 1900

Tohoto roku bylo obstaráno hasičské nářadí nově vznikajícímu sboru.

Začala se stavba 2. koleje na trati Fr. Josefa z Prahy do Benešova, přičemž bylo zbudováno i Senohrabské nádraží, na této události napomáhali i občané z našich vesnic.

Na jaře propukl požár v domku č.p. 28 u potoka, patřícím Matěji Zemanovi. V tom čase zde v nájmu bydlil tesař Chejna s dvěma kluky Kohoutovic, o nichž byla domněnka, že tento požár způsobili.

Rok 1901

Proběhlo rozdělení Honitby.

Byla dokončena stavba na trati do Benešova a započalo se se stavbou lokální dráhy na Sázavu.

Rok 1902

Odsouhlasení rozdělení obce Kaliště na Lensedly a Kaliště s Poddubím – z důvodu zvyšování nákladů, starostou Čeněk Vávra, později V. Hoke.

Dokončena stavba trati na Sázavu.

Rok 1905

Dne 19. února došlo k osamostatnění Lensedel od obce Kaliště,

Stavba domku č. 4 „pastoušky“ na místě dřívějšího stavení.

dále Lensedly Rok 1906

Antonín Sýkora prodal domek č. 3 Vojtěchu Vachovi

Rok 1907

V srpnu vypukl požár stavení číslo 25 Antonína Kulhánka, toto shořelo a od něj chytil také sousední dům Vojt. Vacha

Poražena stoletá lípa stojící před číslem 14

Rok 1908

Byl dne 31. května pořádán hasičskou župou Posázavskou XI. sjezd v Lensedlech

Počalo se jednat o projektu obecního vodovodu na motorový pohon.

Také projektována silnice z Kališť přes Lensedly do Turkovic

Rok 1909

Byl volen nový obecní výbor, Starostou opět Václav Hoke.

Rok 1910

Obec si vypůjčila 1 000 korun na silnici od Hospodářské záložny v Říčanech

Rok 1911

Tento rok učiněna půjčka od spořitelního a zápůjčního spolku v Ondřejově.

Počalo se se stavbou silnice.

Panovala obzvláště velká horka dostupující až 36 °C, Sázava takřka vyschlá tvořící kamenité ostrovy.

Rok 1914

dělníci ze stavby silnice byli vyplaceni,

kanál od č. 1 k č. 15, 27 až k 16.

ukončení klesání silnice před p. ???,

opravena studna

Rok 1915

Byla upsána válečné výpůjčky a další dvě v průběhu války

Rok 1916

Vystěhovalci byli ubytováni v obecním domku

Rok 1917

Obec rozhodla o přesídlení vystěhovalců a opravila obecní domek,

Byl zamítnut návrh na stavbu studny

již se pracuje na přidělání jednotlivých roků a dopsání podrobností ke každé události

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář