Jdi na obsah Jdi na menu
 


Území, na kterém se dnes rozléhají katastry vesnic - Kaliště, Lensedly a Poddubí, v minulosti

O pradávných dobách před postavením hradů Zlenice a Stará Dubá, ze kterých nebyly nalezeny dokumenty, které by nestranně informovaly o osídlení a vládách v oblastech českých, je možné napsat pouze domněnky historiků opírající se o historicky doložené artefakty a menší počet písemností. Z tohoto důvodu jsou údaje zde obsažené také zpracovávány podle obecně uznávaných informací (některých, které jsou učeny ve školách, a těch, které k žákům ještě nedorazily). 

Nenašel jsem zmínky o památkách na území zdejších vesnic z dob prehistorických, kde by byl doklad nějakého hradiště. Nejspíše spadal za osídlení Čech Kelty do jejich držav, ale konkrétní osídlení přímo zde mi není známo. Shodně je tomu tak i při vytlačení Keltů germánskými kmeny.

Zdejší území po příchodu slovanů okolo 6. století spadalo na rozhraní mezi kmen Čechů a Zličanů. Nenašel jsem zmínky o přesnějších hranicích těchto kmenů. Dle uváděných informací z historie města Mnichovice nebo i Lensedelské kroniky psané mezi válkami o okolním území bychom se řadili pod kmen Zličanů. 

Kmen se jmenoval shodně se svým sídlem Zlič, které se mělo nacházet v místech Staré Kouřimi. Podle hypotézy pracující s teorií jednotlivých kmenů a následně také rozdělených Čech na jednotlivá malá knížectví bychom spadaly tedy pod vládu Zlických knížat. O knížatech zde sídlících hovoří i Svatováclavská legenda.

Kníže Václav, který si podrobil Zlického knížete Radslava, nechal vládnout knížete dále pod příslibem oddanosti pražskému stolci.

Podle odhadů a historických faktů po nástupu Boleslava I. Ukrutného byla menší knížectví, která pravděpodobně své závazky sv. Václavovi přislíbila, ale neplnila, přemožena a knížata nahrazena příbuznými (vedlejšími větvemi rodu) panovníka. Panství Zličanů připadlo Slavníkovu rodu (od tohoto jména rod Slavníkovců). 

Po vyvraždění rodu Slavníkovců na Libici roku 995 bylo území kouřimské přiřazováno prefektům, kteří byli odpovědní panovníkovi.

Co bylo mezi lety od konce vlády zlických knížat do stavby hradu Zlenice bohužel nemám zatím zjištěno.

První další informací je, že vesnice byly přiřazeny k hradům Zlenice (Lensedly) a Stará Dubá (Kaliště a Poddubí)

 

Z kroniky:

Toto území bylo nejspíše osídleno již Zlíčany z rodu Slavníkovců. Ve středověku bylo v držení pánů z dubé - z rodu Benešoviců, jehož zakladatelem byl Matouš, který zemřel před rokem 1257. Po Matoušovi následují tři generace Ondřejů, z nichž poslední měl syny tři a to Ondřeje, Vaňka- Václava a Beneše. Okolo roku 1367 nastalo dělení majetku. Ondřej dostal hrad Zlenice s vesnicemi Lensedly, Turkovice a Mirošovice, Vaněk hrad Dubou s vesnicemi Ondřejovem, Kalištěmi, Kubětínem a Poddubím a nakonec Beneš obdržel krajinu u Bystřice a panství Leštěnské.

Na Zlenici a Staré Dubé se podepsal spor panské jednoty s králem Jiřím z Poděbrad. Tyto dva hrady byly dobyty spolu se Šternberkem a od konce 15. století jsou opuštěné. Dále zmizela v 15. století  ves Kubětín z map a zůstalo po ní jen označení luk.

 

více u vesnic

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kde se vzali tu se vzali ČEŠI.

Richard.,11. 2. 2017 18:36

L.p. 920 -930 v Budeči byla provozována škola Imperia Moravského ve víuce liturgie C + M nový jednotný jazyk Moravského imperia , také německém a latinském.L.P. 900 /2 n.l. bylo dojednání mezi Moravany a Němci postoupení Velké Saské kotliny Moravě.Po boji Moravanů,Lužiců,Žitavanů,Kladů na Moravském poli nedaleko Berlína. Dnes na místě stojí město Bautzen. Svatopluk II. madší Moravský císař přislíbil ve své velkorysosti Němcům Saskou kotlinu společně využívat.Ke správě Saské kotliny určil správce (krále) podřízeného jemu nebo Moravské panské jednotě.To byla velká příležitost pro jistého Wenczela ,který se hned s finančníky Saskými spojil tehdy s kurfiřty Saskými velmi movitými s rodu Jindřichů pocházejícimi, Klingenberky,kteří za něj finanční jistoru složili.Nebylo však daně od koho vybírati město ve vesnici Windawa (Praha) mělo asi 60 obyvatel a široko daleko pro obchod s otroky živáčka nebylo.Windawa později Vltava se také jmenovala divoká řeka u které se dalo bránit nájezdům Sasů nebo Moravanů.Klingenberkové nejprve za pomoci Německých nových osadníků tvrze a hrad k obraně postavili,dřevěný most přes Vltavu.Houfně za zády Moravanů kteří měli práci v Polsku,Ukrajině a Maďarsku ..rychle zalidnili Saskou kotlinu,hlavně jako truc nad vítězstvím.Osobami které německé města vypudily.Vrahy,zloději,lehkýmí ženami,dětmi bez rodičů,dlužníky a vší tím co jim kati rádi prodali.Drastické bylo sledování násilně spojených dvojic.Pokud do roka nebyla žena obtěžkaná ujali se toho žoldnéři nebo jim dovezli děti násilně odebrané v Německu. Tak díky vyčištění Německa s okolím prudce vzrostl počet obyvatel s 0 na několik desítek tisíc.Němcům se dařilo a zde se v Saské kotlině usadili na trvalo.Ovšem !!!Moravané zjistili že jejich území není tak zase jejich.Povolali finančníka lokátora již znovu kurfiřta saského k podání vysvětlení.Ten věděl že Václav je rozumu řekněme slabšího a pod hrozbou násilí ,které již od Moravanů zažil ,by mluvil špatně.Sám velký Klingenberk přesvědčil rozuřenou Moravskou panskou jednotu jako dozorčí orgán nad imperiem - že ti Němci budou mluvit jazykem C+ M.Moravanům odpřísáhnou věrnost.Bylo tedy upuštěno od potrestání. Ovšem začal hon na Němce aby se naučil C+M který byl pro ně TEŠKÝ. Tedy TZESZKY -ČESKY....Ona odgermanizace byla ukončena roku 1300 - kdo nezvládl Tzesky jazyk byl vystěhován po veřejném bití na Oskavu. Tam mohl začit znova pod dozorem Moravských štajgrů v dolech.O tom že museli Čeští králové platit za ochanu Moravanům je velmi dobrý zápis o volbě krále Jiřího s Kunštátu a na Poděbradech.Nebo sám Karel IV.musel dát bratra do zástavy až se chudák na rozumu pomátl na Zubersteině byl vězněn....ve velmi drastických podmínkách.Tudíž není pravdivá Česká Pražská ,,vědecká" lež že Moravané jsou Čechům podáni. Bylo by vhodné ve školách pravdu učiti,Aby národ své dějiny dobře poznal.O tom že ti Němci se nikdy nenaučili Tzeský jazyk s vědčí hodně jmen německých ..Foller zapaloval oheń v dolech,Weiss nosil vodu na kámen aby pukl,Baur(baun) dělal výdřevy,Grünn /Zelený) krmivo pro koně co čerpali vodu.Kindll /děti v dolech,Falbrr (praporec nebezpečí)Schittler (nakupoval rudu) nebo výrobky .....

Ctibor ze Zlenic

Bohuslav Košťál,18. 2. 2016 13:59

Na vašich stránkách o hradu Zlenice jsem nalezl údaje o Bětě z Konojed a Zlenic a jejím manželu Ctiradu z Tloskovic. Zajímájí mne jejich bližší údaje, data narození, datum sňatku, a datum prodeje zadlužených statků konojedských. Neúplné údaje jsou čerpány z kroniky obce Lansadel. Zajímám se o historií panství Konojedy okr.Litoměřice. Děkuji za jakoukoliv zprávu. email bo.kostal@seznam.cz. tel.607 838 664

Benešovicové - Klingenberkové - Tweil - Welf.

Xara,4. 1. 2011 19:13

Určení rodu je poněkud složité ale přehledné.Legenda.:Mladičký kníže Václav ve svém miniknížectví spíše výkrmnou vepřů velmi trpěl.Byl bit dětmi v Budči která byla již v moderním Moravském (tzeském)jazyce.Tolik se toužil vyrovnat pánům z Mohuče a Porýní kteří jen s urozenými Moravany jednali.Napůjčoval si obrovské jmění od Saských kurfiřtů potomků císaře Welfů vévody Sasů a Braniborů Klingenberka jenž ho vedl k víře v Mohuči a v Kostnici.Tak se stalo aby Klingenberkové vůbec své peníze uviděli přijeji kolem roku 1150 na Pražský???statek?Provedli investice které mladý Václav musel podepsat,po něm přišel na řadu bratr a další Václavové.Klingenberkové se rozrodili na Janovice a Benešovice ,.Benešovice Opavské,Za pár desetiletí už určovali i volbu krále sami si prosadili vzdálené příbuzné Lucemburky.I když to Jindřicha stálo život.Později Habsburky.Klingenberkové jsou dodnes příbuznými téměř všech šlechtických starorodů.S Lipé,Dubé,Berkové,Kravař,Ronova,Zubři,Letovic Boskoskovic,Kounic,Kunštátu,Buchlova,Sovice a dalších....Zdálo se že rod zanikl kolem 1600 zůstali jen rody pokrevní.Však byl nalezen původní rod Klingenberk a to linije Jana Jana.
Jan Jindřich - Jindřich Jan - Hans - Dietr - Georgius -Bartolomeus-.V současné době Adalbert Albrecht A.s Klingenberků provádí (soukromě)průzkum památek v obcích a městech s vazbou na Klingenberky.

Páni z Dubé.

Janovic,5. 5. 2010 19:27

Velmi starý rod žijící v Čechách a na Moravě.Není pravda že se neví o jejich pra původu.Jejich původní území bylo Porýní.Vysílali do Čech své zástupce až se uchytli v blískosti krále Václava.Dostali hodnost markrabí.Původní Německá-Francká větav se jmenovala Hansenn-Twiel (Janovicové).První uvedený je Drslav ve znaku pádlo?Potom Bohuslav,Konrád 1234,Ivan 1238,Hirzo 1250 purkrabí na Kingerbergu-Zvíkov,Konrátuv syn Purkrab z Janovic,Dobeš a Albero 1277,Bavor ze Strakonic.Klingerbergové znak kolo Jindřich 1115,Jan Jindřich,1319,Oldřich 1311,Hanss 1344 zvaný Schoch,Báseň epos Klingenberče mladý.Benešovci zakladatel Beneš 1158 bratr Jindřicha 1115,Tobiasch,1261,Vok 1219,Čeněk purkrabí na Bechyni ,Petr z Kravař,Lacek z Kravař,Týma z Koldic1319,Beneš 14 dětí zakladatelé rodů Kravař,Štádlerka,Bučovic,Dědic,Tvorkova,Cvilína,Doubravice,Bránic,Bohuslavic,Sedlice,z Hlohol,Oldřich 1312.Opavští Benešovicové Odřivos přezdívka Drslava,Vok z Kravař a Benešova 1219,Vok 1300,Zbyslav ze Štládlerka, Vok II. z Kravař a Plumlova,Strážnice,Ješek,Drslav z Kravař .Fulnecko Jičínská větev,Jindřich z Plumlova,Petr ze Strážnice,Lacek z Helfštejna a další.Benešovicové zCvilína,Tobiasch z Bechyně,Dlugomil 1208,BavorI.II:III.IV.Jan Břenek,Mikuláš,Wilém.Benešové z Nečtin,ještě jsou zpřízneni s Pertoldem z Lipé a s Janem Lucemburským sňatkem s dcerou levobočkou,Děvčata se provdala Ludmila 1502 za Alberta z Postupic,2 Jan Berka z Dubé,KUNKA 1510 Václav z Boskovic,Johanka 1495 za Jana Heralda z Kunštátu a Líšně,Alžběta 1441 za Pertolda z Lipé.Rod částečně vymřel po přeslici,jso tam vraždy.Rod z Lipé vlastnil zámek na Zámčiskách v Lubně a v něm ukrýval mužského potomka 12ti letého Hanse- Georgiuse Schocha z Lipé,Klingenberku,Dubé,TWiel,Kamegg et cet,Jeho strýc biskup zámek prodal.Chlapec se stratil kol roku 1571 Důvod ukrývání Templářské persekuce,Asi byl ve Šternberku u tety, Objevil se však Bartoloměj kolem roku 1600 ve Svitávce m Dorota Hanka z Boskovic. Pokud Vám to stačí tahle detektivka?